CHP’den Konya Milletvekili Aday Adayı olan Av. Can Kamalı yazdığı itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmek üzere Akşehir İlçe Seçim Kuruluna teslim etti.

Av. Can Kamalı’nın itiraz dilekçesi şöyle; “Konya ili Akşehir ilçesi seçim bölgesi içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir seçmenim. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde de oy kullanma hakkına sahibim.

Recep Tayyip Erdoğan,10.03.2023 tarihinde Anayasa'nın 116/2 maddesi uyarınca seçimlerin yenilenmesi kararı almıştır. 24.03.2023 tarihli 2023/254 sayılı Yüksek Seçim Kurulu kararı ile "Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan'ın...... Adaylık başvurularının kabulüne" karar verilmiştir. 28.03.2023 tarihinde de 2023/280 sayılı kararı ile geçici Cumhurbaşkanlığı adaylarının tespit ve ilanına karar vermiştir. Karar anayasal ve yasal düzenlemeler karşısında, maddi ve hukuki dayanaktan yoksundur. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 11. ve 12. Dönem Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş ve görev yapmıştır. Anayasa'nın açık hükmüne rağmen bahsi geçen aday üçüncü kez aday olmak için başvurmuştur. Anayasanın hükümleri gereği bir kişi en fazla iki kez aday olabilir. Bu nedenle sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın adaylığına itiraz ediyorum. Şöyle ki, Anayasa'nın 2007 yılında değiştirilen 101/2 . Maddesine göre "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" . Anayasa'nın 101. Maddesinde 2017 yılında değişiklik yapılmış ise de,101/2. Maddesinin içeriğinde bir değişiklik yapılmamıştır.2017 yılında anayasada değişiklikler yapılırken, Cumhurbaşkanın yetki ve görevleri artırılmış, ancak bu değişiklik öncesindeki seçimlerin 101/2. Maddesin dışında kaldığı yolunda Anayasa'ya bir geçici geçici madde konulmamıştır. Bu düzenleme Anayasa'nın 1982 tarihinde kabulünden bu yana hiçbir değişikliğe uğramadan yürürlüktedir. Recep Tayyip Erdoğan, 2014 ve 2018 yıllarında bu düzenlemelere göre halk tarafından aynı kişi 2 kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu maddenin tek istisnası Anayasa'nın 116/3 maddesindeki "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir." düzenlemesidir. Bu seçimde, seçimleri yenileme kararı Cumhurbaşkanı tarafından alındığından bu istisnadan yararlanamayacağı açıktır. Seçimlerin yenilenmesi kararı TBMM tarafından değil, Cumhurbaşkanı tarafından alındığı için Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 101/2, 116/3. Maddelerindeki ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Yasası'nın 3/2. Maddesindeki düzenlemeler uyarınca Cumhurbaşkanı adayı gösterilemez. Bu yönde kişinin Cumhurbaşkanı başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu kabul edemez. Anayasa'ya aykırı bu karar, aynı zamanda karar verenler açısından da suç teşkil edecek bir fiilidir. Açıkça Anayasa ve yasalara aykırılığa rağmen yapılan aday başvurusunun kabul edilmesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. Maddesine de aykırılıklar teşkil eden eylemler oluşacaktır.

SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan nedenlerle, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı koşullarını taşımadığından adaylığının iptaline karar verilmesini, saygılarımla sunar ve talep ederim. Av. Can KAMALI”