Toplantı gündemi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait 4, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait 3, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ait 1, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait 2 ve Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait 3 olmak üzere toplam 13 tekliften oluştu.

Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait teklifler doğrultusunda; Belediye Encümeni’nde görev yapacak iki üyenin seçimine ilişkin kapalı oylama sonucunda, Asuman Çörekçi Haydanlı ve Zekeriya Kanat, 6 hayır oyuna karşı 19 evet oyu ile seçildiler. İmar Komisyonu’nun kurulması ve üye seçimine yönelik teklif çerçevesinde de Asuman Çörekçi Haydanlı, Selim Aldemir, Bahri Duran ve Ramazan Karakoyun oy birliğiyle seçilen isimler oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun kurulması ve üye seçiminde ise Mehmet Serhat Arslan, Mustafa Kanyılmaz, Ömer Akça ve Abdurrahman Ağaçlı oy birliğiyle seçildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait tekliflerden; 2022 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla, 2023 Yılı Gelir Tarifesinde bulunan bazı kalemlerin revize edilmesi ise oy birliğiyle kabul edilirken 2022 Yılı Denetim Raporu hakkında Belediye Meclis Üyelerine bilgi verildi.

Mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait ve farklı kişilerle hisseli olan 4 taşınmaz hisselerinin satışına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ait teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Gölcük Belediyesi tarafından, tüzel kişiliği sona eren Adsız Belediyesi’ne tahsis edilen çöp aracının Akşehir Belediyesi’ne devrine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait teklif de yine oy birliğiyle kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait tekliflerden; Ucuzluk Mahallesi’nde iki vatandaş tarafından imar planına yapılan itiraz, askı sürecinin dışından yapıldığı için komisyon tarafından oy birliğiyle reddedildi. Aynı müdürlüğün, T.C. Devlet Demiryolları tarafından Kozağaç hemzemin geçidinin yerine alt geçit yapılmasına yönelik hazırlanan projeye göre uygulama imar planı değişikliği ile Gözpınar Mahallesi ve Konya-Afyonkarahisar yolu arasındaki yaklaşık 86 bin m2 alanın rezerv alanı çalışmalarına başlanmasına yönelik teklifler ise oy birliğiyle kabul edilen teklifler oldu.

Gündemin görüşülmesi sonrasında alınan karar doğrultusunda; Mayıs ayı Meclis Toplantısı, Akşehir Belediyesi hizmet binası Meclis Toplantı Salonunda 2 Mayıs 2023 Salı günü saat 18.00’de yapılacak.