Satış ihalesi yapılacak olan taşınmazlardan I Blok’ta yer alan 242,16 m2 Restaurant işyeri için belirlenen muhammen bedel 3 milyon 500 bin TL muhammen bedeller ile başlatılacak.

G Blok’taki taşınmazlardan 102,30 m2 işyeri, 2 milyon TL muhammen bedel ve aynı bloktaki 82,77 m2 işyeri için ise ihale 1 milyon 600 bin TL bedelden açılacak.

H Blok’taki taşınmazlardan 102,06 m2 işyeri, 1 milyon 700 bin TL muhammen bedel ve aynı bloktaki 75,62 m2 işyeri için ise ihale 1 milyon 400 bin TL bedelden açılacak.

j Blok’taki taşınmazlardan 97,42 m2 işyeri (kafe), 2 milyon 900 bin TL muhammen bedelden açılacak.

K Blok’taki taşınmazlardan 65,02 m2 işyeri, 1 milyon 300 bin TL muhammen bedel ve aynı bloktaki 54,86 m2 işyeri için ise ihale 1 milyon 200 bin TL bedelden açılacak.

D Blok’taki taşınmazlardan 4,96 m2 depo için ise ihale 50 bin TL, 4,96 m2 deponun, 50 bin TL muhammen bedelden açılacak.

F Blok’taki taşınmazlardan 63,88 m2 deponun, 550 bin TL muhammen bedel, 34,79 M2 deponun 250 bin TL muhammen bedel, 43,20 M2 deponun 275 bin TL muhammen bedel ve 14,40 M2 deponun 90 bin TL muhammen bedelden açılacak.

Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ihalelere katılmak isteyenlerin; en geç, ihalenin yapılacağı gün saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları ve geçici teminat makbuzu ile istenilen evrakları, Akşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmiş olmaları gerekiyor.

Satışa sunulacak olan işyeri ve depoların İhale şartnameleri, yine Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilecek.

Editör: Pervasız Web