Akşehir Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı ve yıllardır market faaliyeti ile öne çıkan Doğ-Pa Gıda Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yüzde 50 hissesi ile ortağı olan Zafer Doğan gazetemizi ziyaret ederek, Akşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2024/154 E. Sayılı dosyanın 16/04/2024 tarihli duruşmasında “şirkete yönetim kayyımının atanmasına" karar verildiğini açıkladı.

Şirketin Ortağı Zafer Doğan 3. Şahıslara ve Kamuoyuna aşağıdaki mahkeme kararlarını açıklayarak şu açıklamaları yaptı:

“Akşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 30.12.2022 tarih ve 2022/566 E., 2022/739 K. Sayılı kararıyla şirketin diğer ortağı ve yüzde 50 hissesi bulunan A. G.’nin şirket yönetiminden haklı nedenle azline karar verilmiştir.

Yine ilgili Mahkemenin; Şirket Ortaklar Kurulunun 14/12/2010 tarih ve 28 nolu, "Davalı A.G. nin şirketi 20 yıl süre ile tek başına (münferiden) en geniş manada sevk, idare, temsil ve ilzamına yetkili kılınmasına ilişkin" kararıyla ilgili talebinin KABULÜ ile işbu Ortaklar Kurulu Kararının YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİNE,

Akşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2024/154 E. Sayılı dosyanın 16/04/2024 tarihli duruşmasında “şirkete yönetim kayyımının atanmasına" karar verilmiştir.

Mahkeme kararlarının da tespit ettiği üzere şirketteki hisse oranım eskiden olduğu gibi yüzde 50 olup, diğer yüzde 50 hisse payı da A.G.’ye aittir.

Mahkeme kararından da anlaşılacağı üzere, Doğ-Pa Gıda Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile iş yapan ve hisse devri almayı düşünen 3. Kişilerin ileride mağduriyet yaşamamalarını ve telafisi mümkün olmayan zarara uğramamalarını, bundan dolayı durumdan haberdar olmalarını bilgilendirmek istediğimi Kamuoyuna saygılarımla sunarım.”