Yapılan değişiklikle, imar planı müelliflerine basılı plan yapım yeterlilik belgesi yerine, doğruluğu ve geçerliliği Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortam “e-Plan Otomasyon Sistemi” üzerinden teyit edilerek karekodlu “Dijital Belge” verilecek.

Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi ile kaliteli ve güvenli yapılaşmanın sağlanması için plan müelliflerinin yeterliliklerinin tespiti, kayıt altına alınması ve yetkisiz plan yapımının önüne geçilmesi amaçlanırken imar planlarında, yoğunluk artırmayan ve alan kullanım değişikliği öngörmeyen parsel ölçeğindeki değişiklikler ile maddi hataların düzeltilmesine yönelik değişiklikler için plan yapım yeterlilik belge grubu şartı aranmayacak.