Devlet Hastanesi’nde, 16 Eylül 2023-15 Eylül 2024 tarihleri arasında (12 ay) 167 bin kg çamaşıra ilişkin yıkama, kurutma, ütüleme, paketleme ve tamiratı (terzilik) hizmetine ilişkin ihale için teklifler, 15 Ağustos 2023 saat 10:30’a kadar yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye, EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.