Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair Tebliğler, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Tebliğlerle gidilen değişikliklere ilişkin detaylar paylaşıldı.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre; hibeye esas proje tutarı üst limitleri KDV hariç, yeni tesis niteliğindeki başvurular için 5 milyon liradan 7 milyon liraya çıkarıldı. Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurular için ise miktarlar 3,5 milyon liradan 5 milyon liraya, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular için 3 milyon liradan 4 milyon liraya yükseltildi.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre ise A iş planı kapsamında yer alan makine ekipman alım destekleri başvuruları için hibeye esas proje tutarı üst limiti KDV hariç 300 bin liradan 500 bin liraya çıkarıldı. A İş planı, 5 bin-500 bin lira aralığındaki desteklerin yüzde 50 hibe kısmını kapsıyor. B iş planı kapsamındaki yatırım konularında yapılacak başvurular için ise hibeye esas proje tutarı üst limiti KDV hariç 600 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı.

B iş planı kapsamında, bitkisel üretim yapan işletmelerde tarımsal faaliyette bulunduğu 5 dekara kadar tarım arazisi varlığı olan hayvancılık işletmelerinde, 50 başa kadar büyükbaş veya 300 başa kadar küçükbaş hayvan varlığı olan küçük aile işletmelerinin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvuruları destek kapsamına alındı. A iş planı kapsamında yapılacak başvurular için başvuru sahibinin yatırım yerinde ikamet etme zorunluluğu da kaldırıldı.

Değişikliklerle akıllı tarım uygulamalarında fertigasyon (sulama ile gübreleme) çözümleri destek kapsamına alınırken ayrıca, illerin yatırım bütçelerinin belirlenmesinde yapılan katsayı hesaplamasına, ilin Kent Tarımı Eylem Planı kapsamında olup olmadığı kriteri eklendi. Başvurular, söz konusu tebliğlere bağlı güncel uygulama rehberlerinin yayınlanmasının ardından başlayacak.