5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre uygulanan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin izlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen toplantıda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.