İşe başlama tarihinden itibaren en geç 30 takvim günü içinde teslim edilmesi istenen cerrahi el aletlerinin alımına yönelik ihale için son teklif verme tarihi, 22 Ağustos 2023 saat 10:30 olarak belirlendi.

Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınırken ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye de yine EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.