Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması başta olmak üzere toplam 335 kalem inşaat, elektrik ve mekanik yapım işleri yapılmasını içeren ihale sonrasında sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılacak ve ihaleye konu olan işlerin teslim tarihinden itibaren 365 takvim gününde tamamlanması istenecek.

İhale için teklifler, son teklif verme tarihi olan 24 Ekim 2023 saat 10:30’a kadar sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye, EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.