Tebliğ, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yapılacak olan bombus arısı kullanım, fındık alan bazlı gelir, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu, iyi tarım uygulamaları, katı organik-organomineral gübre, küçük aile işletmesi, mazot ve gübre, organik tarım, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım, sertifikalı fidan üretim, sertifikalı tohum kullanım, toprak analizi, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi destekleri ile uygulamalarda görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi ve tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Tebliğin detayları, desteklemelerden yararlanma şartları, denetim ve yaptırımlar ile destekleme birim fiyatlarının yer aldığı ekli listelere, Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221119-9.htm linki üzerinden ulaşılabiliyor.