Bireysel Sulama Destekleri; Tarla içi damla, yağmurlama, mikro yağmurlama ve yüzey altı damla sulama sistemleri ile Lineer veya Center Pivot, Tamburlu ve Güneş Enerjili sulama sistemleri kurulmasına yönelik yatırımları kapsıyor.