İhalede; 50000 m² yol kaplama, 10000 m² kaldırım, 5000 mtül Beton bordür ile tretuvar yapım, 2000 mtül Beton yağmur oluğu, 50000 m² kilitli parke taşı ile tamirat, 2000 mtül Beton Bordür ve beton yağmur oluğu tamirat yapım işçiliği yapılmasını içeren ihale sonrasında sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılacak ve ihaleye konu olan işlerin teslim tarihinden itibaren 200 takvim gününde tamamlanması istenecek.

İhale için teklifler, son teklif verme tarihi olan 14 Mart 2024 saat 10:30’a kadar sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye, EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.

Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Beton parke ile yol kaldırım kaplama ve tamirat işi ihalesi, 14 Mart 2024 Perşembe günü Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu gerçekleşecek.