İhalelere konu olan taşınmazlardan; 20 bin 144 m2 kiraz bahçesi için belirlenen yıllık muhammen bedel 60 bin TL olurken tarlalardan 14 bin 562 m2 olan için 10 bin TL, 47 bin 835 m2 olan için 30 bin TL ve 12 bin 719 m2 olan için de 10 bin TL şeklinde belirlendi.

Şartnamelerin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebileceği ihalelere katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını, en geç ihalenin yapılacağı tarihte saat 12:30’a kadar yatırmaları ve makbuzlarını, istenen diğer evraklarla birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor.