Seyran, Ucuzluk, Doğrugöz, Adsız, Gedil, Gölçayır, Reis, Bozlağan mahallesindeki 9 iş yeri, 1 düğün salonu, 3 arsa 1 kantar ve 1 depo 5 yıllığına kiralama ihaleleri 29 Şubat 2024 Perşembe günü saat 14:30 ile 15:40 saatleri arasında yapılacak.

Katılımcıların 29 Şubat 2024 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

Seyran Mahallesi 652 G.M. no’lu 1033 ada 6 parsel C Blok 3 nolu Bağımsız Bölüm Z+B 30,43 m²+86,00 m²  İşyerinin kiralama ihalesi saat 14:30‘da yapılacak. Taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel 35.000,00 TL/YIL, geçici teminatı 5.250,00.TL.

Ucuzluk (Gazi) Mahallesi 3274 G.M. no’lu  366 ada 53 parsel  446,94 m² Arsanın kiralama ihalesi saat 14:35‘de yapılacak. Taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel 15.000,00 TL/YIL, geçici teminatı 2.250,00.TL.

Ucuzluk (Gazi) Mahallesi 3275 G.M. no’lu  366 ada 53 parsel  622,51 m² Arsanın  kiralama ihalesi saat 14:40‘da yapılacak. Taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel 15.000,00 TL/YIL, geçici teminatı 2.250,00.TL.

Doğrugöz Mahallesi 841 G.M. no’lu 200 ada 11 parselde bulunan 50.00 m²    İşyerinin kira ihalesi saat 14:45‘de yapılacak. Taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel 15.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 2.250,00 TL.

Doğrugöz Mahallesi 847 G.M. no’lu 200 ada 11 parselde bulunan 50.00 m²  İşyerinin kira ihalesi saat 14:50‘de yapılacak. Taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel 15.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 2.250,00 TL.

Adsız Mahallesi 680 G.M. no’lu 199 ada 9 parselde bulunan 60.00 m² İşyerinin kira ihalesi saat 14:55‘te yapılacak. Taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel  5.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 750,00 TL.

Adsız Mahallesi 681 G.M. no’lu 199 ada 9 parselde bulunan 60.00 m²   İşyerinin kira ihalesi saat 15:00‘da yapılacak. Taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel 5.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 750,00 TL.

Gedil Mahallesi 1012 G.M. no’lu 80 parselde bulunan 40.00 m² İşyerinin kira ihalesi saat 15:05‘da yapılacak. Taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel 6.500,00.TL/YIL, Geçici teminatı 975,00 TL.

Gedil Mahallesi 1013 G.M. no’lu 80 parselde bulunan 40.00 m² İşyerinin kira ihalesi saat 15:10‘da yapılacak. Taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel 6.500,00.TL/YIL, Geçici teminatı 975,00 TL.

Gedil Mahallesi 1015 G.M. no’lu 80 parselde bulunan 20.00 m² İşyerinin kira ihalesi saat 15:15‘de yapılacak. Taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel 4.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 600,00 TL.

Gölçayır Mahallesi 913 G.M. no’lu 118 ada 47 parselde bulunan 313.56  m² İşyerinin kira ihalesi saat 15:20‘de yapılacak. Taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel 5.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 750,00 TL.

Reis Mahallesi 4132 G.M. no’lu 158 ada 74 parselde bulunan 1.799.98 m²   Arsa kira ihalesi saat 15:25‘de yapılacak. Taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel 7.500,00.TL/YIL, Geçici teminatı 1.125,00 TL.

Reis Mahallesi 1129 G.M. no’lu 203 ada 6 parselde bulunan 1.444.87 m²   Kantar kira ihalesi saat 15:30‘da yapılacak. Taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel 1.500,00.TL/YIL, Geçici teminatı 225,00 TL.

Bozlağan Mahallesi 1012 G.M. no’lu 80 parselde bulunan 30.00 m² Depo kira ihalesi saat 15:35‘de yapılacak. Taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel 1.250,00.TL/YIL, Geçici teminatı 187,50 TL.

Doğrugöz Mahallesi 892 G.M. no’lu  291 ada 230-231-232-233-234-235 parsel 1.520,00 m² (385,00 m² Kapalı Alan) İşyerinin (Düğün Salonu)  kiralama ihalesi saat 15:40'da yapılacak. Taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel 40.000,00 TL/YIL, geçici teminatı 6.000,00.TL.