Seçimlere Cumhur İttifakı adı altında giren AKP ve MHP’de meclis üyelerinin mazbatalarını kendi partileri adına aldıkları öğrenildi. Bu duruma göre partilerin meclisteki üye dağılım sayısı şöyle gerçekleşti:

CHP: 14, AKP: 5, MHP: 4, İYİ PARTİ: 2 belediye meclisi üyesi ile Akşehir Belediye Meclisinde temsil edilecek.

GÜNDEM:

Açılış ve Yoklama

1. Meclis 1. Başkan Vekilinin seçilmesine dair (Yazı İşleri Müd. ait) teklifin görüşülmesi.

2. Meclis 2. Başkan Vekilinin seçilmesine dair (Yazı İşleri Müd. ait) teklifin görüşülmesi.

3. 2 adet Divan Kâtibi Üye ve yedeklerinin seçilmesine dair (Yazı İşleri Müd. ait) teklifin görüşülmesi.

4. Belediye Encümeninde görev yapacak iki üyenin seçilmesine dair (Yazı İşleri Müd. ait) teklifin görüşülmesi.

5. İmar Komisyonunun kurulması ve üye seçimine dair (Yazı İşleri Müd. ait) teklifin görüşülmesi.

6. Plan ve Bütçe Komisyonunun kurulması ve üye seçimine dair (Yazı İşleri Müd. ait) teklifin görüşülmesi.

7. Meclis Tatil Ayının belirlenmesine dair (Yazı İşleri Müd. ait) teklifin görüşülmesi.

8. Meclis Toplantı Gününün belirlenmesine dair (Yazı İşleri Müd. ait) teklifin görüşülmesi.

9. Meclis Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesine dair (Yazı İşleri Müd. ait) teklifin görüşülmesi.

10. Konya Belediyeler Birliği, Birlik Meclisinde görev almak üzere Doğal Üye olarak Belediye Başkanı ile birlikte 1 asıl ve 1 yedek üye seçilmesine dair (Yazı İşleri Müd. ait) teklifin görüşülmesi.

11. Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği, Birlik Meclisinde görev almak üzere Doğal Üye olarak Belediye Başkanı ile birlikte 1 asıl ve 1 yedek üye seçilmesine dair (Yazı İşleri Müd. ait) teklifin görüşülmesi.

12. Tarihi Kentler Birliği, Birlik Meclisinde görev almak üzere Doğal Üye olarak Belediye Başkanı ile birlikte 1 asıl ve 1 yedek üye seçilmesine dair (Yazı İşleri Müd. ait) teklifin görüşülmesi.

13. Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Akşehir Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne ayrı ayrı 3 asıl ve 3 yedek üye seçilmesine dair (Mali Hiz. Müd. ait) teklifin görüşülmesi.

14. 2023 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine dair (Mali Hiz. Müd. ait) teklifin görüşülmesi.

15. 2023 Yılı Denetim Raporunun meclisin bilgisine sunulmasına dair (Mali Hiz. Müd. ait) teklifin görüşülmesi.

16. Yetkili sendika ile görüşme yapmak ve Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri KÖKSAL’a yetki verilmesine dair (İnsan Kayn. ve Eğt. Müd. ait) teklifin görüşülmesi.

17. 2024 yılı içerisinde belediye hizmetlerinde; 40 işçi, 5 ay ve 29 gün süre ile geçici

işçi statüsünde çalıştırılmak üzere vize edilmesine dair ( İnsan Kayn. ve Eğt. Müd. ait) teklifin görüşülmesi.

18. Belediyemiz hizmetlerini daha düzenli, verimli ve yaygın olarak yürütmek üzere; Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü birimlerinin oluşturulması ve kadro ihdasına dair (İnsan Kayn. ve Eğt. Müd. ait) teklifin görüşülmesi.