İkinci oturumda; 3 Haziran 2024 Pazartesi günü yapılan 1. Oturumda İmar Komisyonuna ve plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 10 gündem maddesi görüşüldü.

Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen; Mülkiyeti Akşehir Belediyesi ile farklı kişilerle hisseli olan 370 satışı taşınmazların hisse satışı oy birliğiyle kabul edildi.

Doğrugöz Mahallesi, 176 ada, 10 parsel taşınmazın 2. Katının Kütüphane olarak Tarık Buğra Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne tahsisi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesinde yer alan Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait tüm taşınmazların satışı, trampası, kat karşılığı olarak devredilmesi maddesinde söz alan Plan Bütçe Komisyonu ve AK Parti Belediye Meclis üyesi Salim Tuncez’in bu maddenin gündemden çekilmesi gerektiğini söylemesi üzerine, ilgili madde meclis gündeminden çekildi. Diğer yandan aynı gündem maddesi içinde ter alan satışlarından, Seyran mahallesi Akşehispor tesisileri karşısındaki iki ayrı ticari arsa satışı ve Adsız mahallesinde konut dışı kentsel çalışma alanında bulunan bir parselin satışı ise oy birliğiyle kabul edildi.

Tüm taşınmazların 10 yıla kadar kiralanması için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait) teklif oy birliğiyle kabul edildi.

 Sahipsiz sokak hayvanlarını sahiplendirme projesi adı altında bakımlarını üstlenecek vatandaşlara verilecek olan teşvik tutarının belirlenmesi için encümene yetki verildi. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

İmar Komisyonuna; Yarenler Mahallesi, 804 ada, 23 numaralı parselde yer alan parka Şehit Uzman Çavuş Selçuk Özer isminin verilmesinin teklifi, Akşehir Belediye Başkanı Başkan Dr. Ahmet Nuri Köksal’ın bu karar için bütün meclis üyelerini ayağa kaldırarak oyladı ve teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Kileci Mahallesi, 216 ada, 3 parsel ve Seyran Mahallesi, 217 ada, 4, 19, 20 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oy birliğiyle kabul edildi.

Karabulut Mahallesi, 132 ada, 2 parsel numaralı taşınmazda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oy birliğiyle kabul edildi.

Yeniköy Mahallesinde Hayvan Besihanesi, Soğuk Hava Deposu plan değişikliği ve kamu yararı ibaresinin yazılması konulu gündem madddesi İmar Komisyonunda kabul edilse de Belediye Meclisinde reddedildi.

Editör: Pervasız Web