MASA TENİSİ TURNUVASI BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU MASA TENİSİ TURNUVASI BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 11 Ocak 2024’te (bugün) başladı ve 9 Şubat 2024 Cuma günü tamamlanacak.

Akşehirspor’a yapılacak maddi bağışlar GVK’nın 89/8. Maddesine göre vergiden düşülebiliyor.

GELİR VERGİSİ KANUNU MADDE 89: Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

Madde: 89/8 - 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si.

KURUMLAR VERGİSİ İÇİN
MADDE 10- (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır: 
a) (Mülga: 15/7/2016-6728/58 md.) 
b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si.