Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşılan bilgiye göre; başvuruda bulunmak isteyen üreticilerin Akşehir’de ikamet ediyor ve yayla hayvancılığı yapıyor olmaları gerekiyor.

Son başvuru tarihinin 18 Mayıs 2023 olduğu destek projesine başvuruda bulunmak için aranan diğer şartlar ise şöyle:

*En az 100 başlık küçükbaşa sahip olmak,

*Proje başvuru tarihinden en az 3 ay önce hayvancılık işletmesinin aktif olması, en az HAYBİS ve Damızlık Koyun-Keçi Birliği’ne üye olmak,

*Başvuru tarihi itibariyle örgün eğitime devam ediyor olmamak ve ücretli çalışıyor olmamak (muhtarlar ve emekliler ikinci bir işte çalışmamak kaydıyla başvuru yapabilecekler), başvuru aşamasında vergi mükellefi olmadığı ve ücretli çalışmadığına dair taahhütnameyi Uygulayıcı Kuruluşa vermek (basit usulde vergi mükellefi olanlar hariç),

*Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmamış olmak, Başvuru sahibi Uygulayıcı Kuruluş tarafından belirlenen proje tutarının yüzde 30’unu proje hesabına yatırmak ve dekontunu Uygulayıcı Kuruluşa sunmak,  

*Verilecek sistemlerden oluşabilecek hasarlardan sorumlu olmak ve faydalanıcılara kalacak proje materyallerinin ekonomik ömrü içinde amacı dışında kullanılamayacağı, kiralanamayacağı, satılamayacağı ve İdare/Bakanlık onayı olmadan devredilemeyeceğine, proje kapsamında satın alınan makine ve ekipmanların 2 yıl içerisinde kullanılmadığının tespit edilmesi durumunda ilgili makine ve ekipmanların geri alınıp mevcut başka bir faydalanıcıya devredilebileceğine yönelik taahhütnameyi Uygulayıcı Kuruluşa sunmak.

Belirtilen koşullara uymak kaydıyla başvuru yapacak olan üreticilerden başvuru aşamasında istenilecek belgeler ise dilekçe, kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği (Aile), ikametgah, diploma, İşletme Tescil Belgesi, vergi mükellefi veya ücretli çalışan olmadığına dair SGK Hizmet Cetvelleri, taahhütname, Şehit Gazi Yakını olduğuna dair evrak (Eğer varsa), İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden temin edilecek olan HAYBİS ve Damızlık Koyun Keçi Birliği üyelik belgesi şeklinde sıralanıyor.