Akşehir'in uzaktan yakına öne çıkarılması, korunması gereken, küflenmeye, unutulmaya, yok olmaya terk edilen tarihsel eserlerini altınla ölçülemeyecek değerlerini gün ışığına çıkarıyor ölmezliğe, unutulmazlığa kavuşturuyor, tarihe mal ediyor;

İşte bunlardan bir yapıtı daha:

AKŞEHİR DİN ALİMLERİNDEN BİR DEMET

Araştırmacı yazar Öğretmen Mehmet Koç, yerlilerden daha çok Akşehirli, 1966'da Trabzon Akçaabat’ta doğmuş, ilk, orta, lise öğrenimini orada tamamlamış, yüksek öğrenimini Ankara Gazi Üniversitesi'nde bitirmiş, Akşehir Endüstri Meslek Lisesinde öğretmenliğe başlamıştır. Daha çok okuma, bilgi, görgü edinme merakı onu daha yukarılara taşımış, Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümünden de diploma almıştır.

Mehmet Koç, Milli eğitimin hemen her düzeyinde görev yapmıştır. Gümüşhane, Kıbrıs, İstanbul okullarında görev almış, Akşehir'i ise yurt, yuva edinmiştir. Oraya yerleşmekle kalmamış, Akşehir'in birçok değerini ortaya çıkarmıştır. Gün ışığına çıkardığı bulguları kısa notlar halinde önce Akşehir'in aynası olan PERVASIZ gazetesinde yayınlatmış, daha sonra da kitaplaştırarak halka ulaştırmıştır.

Akşehir Tarihinden Kesitler, “Tarih Sayfalarında Akşehir” başlığı altında yıllarca yazmıştır. Büyük Taarruzun anlatıldığı bu notlar “Dokuz Ay On Gün”, “Atatürk Akşehir’de», “Türbet’ül Merhum Nasreddin Hoca’nın Türbesi”, “Garp Cephesi Akşehir'de Yaşananlar” adı ile basılmıştır.

“AKŞEHİR DİN ALİMLERİNDEN BİR DEMET» adlı eser okurları ile yeni buluşan yapıtlardan biri. Bu kitap Akşehir'de Müftülüğü görevinde bulunmuş kişileri içermektedir.

Eski Akşehir Müftüsü Tevfik Ulema’nın notlarından yararlanılarak hazırlanan bu yapıtta tarihsel bulgularına erişilebilen Akşehir müftülerinin birçok ayrıntılarına inilerek anlatılan bilgiler, doğumlarından ölümlerine kadar, yazdıkları eserler ve etkinliklerine yer verilmiştir.

Tevfik Ulema, 1957 ile 1970 yılları arasında Akşehir'de müftülük yapmıştır. Kendisi gibi daha önce Akşehir'de müftülük yapmış din adamlarını araştırmış edindiği bilgileri notlar halinde gün ışığına çıkarmıştır. Araştırmacı yazar Öğretmen Mehmet

Koç ise bu kısa notlardan hareket ederek, kapsamlı ve çok ciddi bir araştırma ile hem Tevfik Ulama’yı, hem de eksik bıraktığı notlarındaki bilgin müftüleri kitaplaştırmıştır.

Önceliği Akşehir büyüklerinden Nimetullah Nahcivani’ye vermiş, sonra sıra ile Akşehir evliyalarını Sıralamıştır. Bunlar:

Seyyit Yunus, Şeyh Seyyid Abdullah, Şıh Veli Baba, Seyyid Haşim ve Molla Tacettin’dir.

Akşehir evliyalarını Son Asır Akşehir Müftüleri izlemiştir. Bunlar ad olarak şöyledir:

Ökesli Ali Rıza Efendi, Bursalı Hacı Mustafa, Harputlu Ömer, Tefennili Saim, Mecallizade Hacı Mehmet, Harputlu Hacı Mustafa, Hacı Lokman Hikemi Besitav, Mustafa Hulusi, Debbağzade Ali Rıza, Ecekazzade İbrahim, Hasan Hilmi, Hacı Süleyman ve Hacı İsa Bilgin’dir.

Bu kitap büyük boy olarak basılmış, iki yüz sayfadır.

Araştırmacı Öğretmen yazar Mehmet Koç'un bütün eserlerini Akşehir Belediyesi bastırarak okurlara dağıtmaktadır.

Nasrettin Hoca Matbaası dahil bu eserler de emeği geçen herkesin eline, yüreğine sağlıklar olsun.

Editör: Haber Merkezi