İhaleye konu olan 36 kalem kuru gıda, 10 Mart-31 Aralık 2023 tarihleri arasında günlük ihtiyaçlar nispetinde teslim edilecek. Teklifler, 21 Şubat 2023 Salı günü saat 10:00'a kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

İhaleye teklif verecek olanların, EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilen ihale dokümanını e-İmza kullanarak indirmeleri veya satın almaları gerekecek.