AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir imzasıyla gönderilen yetki belgesinde; Akşehir İlçe Başkanlığı’nın 20 asil ve 10 yedek üyeden oluşan yeni yönetim kurulu liste taslağını hazırlayarak Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nın oluruna sunmak üzere Muammer Sağlam’ın yetkili kılındığı bilgisine yer verildi.