Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının gündemi 5 maddeden oluşuyor. Gündem çerçevesinde; memur kadrolarına geçirilen sözleşmeli personelin ödeneklerinin memur ödeneklerine aktarılmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne ait teklifin yanı sıra Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait 2’şer teklif görüşülecek. Söz konusu tekliflerin içerikleri ise şöyle:

*İstasyon Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait 2 taşınmazın Saray Mahallesi’nde bulunan bir taşınmaz ile takasına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ait teklif.

*Kuşçu Mahallesi’nde bulunan bir taşınmazdaki yaklaşık 10 m2 Belediye hissesinin satışına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ait teklif.

*İstasyon Mahallesi 326 ada 9 numaralı parselde kayıtlı, eski Yunak yolundan başlayıp D-300 Karayolu ve demiryolu hattını takiben Toprak Mahsulleri Ofisi silolarına kadar olan yaklaşık 98 bin m2 alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait teklif.

*Altuntaş Mahallesi 224 ada ile 225 ada arasında kalan yaya yolunun düzenlenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait teklif.