İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait 3, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ait 1, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait 2, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ait 5 ve Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait 1 teklif olmak üzere toplam 12 teklifin görüşülerek oylanması sonrasında alınan kararlar şöyle:

*Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait tekliflerde yer alan; 2023 Yılı Hazırlık Bütçesi ve 2023 Yılı Performans Programı, yapılan görüşmelerin ardından İYİ Parti Grubu’nun ret oyu vermesi sonucu oy çokluğuyla kabul edildi.

*Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ait; Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü çalışmalarında kullanılmak üzere, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden 500 bin TL ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden 500 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL ödenek aktarımına ilişkin teklif, oybirliğiyle kabul edildi.

*Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ait tekliflerden; Kileci Mahallesi’nde bulunan 6 taşınmazın satın alınması, Kuruçay Mahallesi’ndeki Kuruçay Camii ve avlusu olarak kullanılan taşınmazın tahsisi bittiğinden dolayı 5 yıllığına tahsisin uzatılması ve Yarenler Mahallesi’nde bulunan taşınmazın, Yap İşlet Devret modeliyle 10 yıllığına Şehiriçi Minibüsler Kooperatifi’ne verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Yine oybirliğiyle kabul edilen bir diğer teklifle; Çimenli Mahallesi’ndeki Kilise ve Papaz Evi ile Gavur Hamamı, çevre düzenlemesi ve ısıtma sistemi gibi maliyetler de göz önüne alınarak, yap işlet kirala modeliyle 10 yıllığına kiraya verilmesi karar altına alındı. Başkan Akkaya’nın aktardığı bilgiye göre; kiralama işleminde, halihazırda yapılan görüşmeler doğrultusunda, turizm sektöründen deneyimli firmalar arasından tercih yapılacak.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ait son teklif olan; muhtelif mahallelerde bulunan ve mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait tam ve hisseli küçük parçaların diğer hisse ortaklarına satılması ile Altunkalem Mahallesi’ndeki Akşehir Belediyesi’ne ait dairenin satılması ise oy çokluğuyla kabul edildi.

*İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait; Yeni Mahalle’de bulunan taşınmazın, uygulama sahasının isabet ettiği imar planına itiraz talebi çerçevesinde 2 adada yol düzenlemesi, mülkiyeti Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait taşınmazın imar planındaki yüksekliğinin düzenlenmesine yönelik imar plan değişikliği yapılarak 10 metreden 12,5 metreye çıkarılması ve Yarenler Mahallesi’nde 3 adadaki ada hatlarının orman sınırlarına göre düzenlenmesine ait teklifler oybirliğiyle kabul edildi.

*Yazı işleri Müdürlüğü’ne ait teklif doğrultusunda; geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden MHP Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Uyar’ın vefatından dolayı görevli bulunduğu Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Av. Ömer Akça oybirliğiyle seçildi.

Oylamalar sonrasında, Kasım ayı Meclis Toplantısının, Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 17:00’de yapılması kararı alınmasının ardından toplantı sona erdi.