Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 32153 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin 4. maddesine; “Kurum, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 11’inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu Yönetmelikte düzenlenen oranlara ek olarak yüzde 20’ye kadar indirim uygulaması getirebilir.” fıkrası eklendi.

Hasar Prim Oranlarına göre uygulanacak olan indirim ve artırım oranlarını belirleyen tabloya; prim artırım oranı yüzde 200 olmak üzere SIFIR basamağı ve prim indirim oranı yüzde 50 olmak üzere 8. Basamak eklendi. Birinci Basamaktan düzenlenen poliçede, sigorta süresi içinde 3 ya da daha fazla hasar ödenmesi halinde bir sonraki poliçe düzenlenirken SIFIR Basamak artırım oranı uygulanacak.

1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primlerin, 2023 yılı Nisan ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine yüzde 5 eklenerek uygulanmasını öngören Yönetmeliğe, Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230404-2.htm linki üzerinden ulaşılabiliyor.