Karara göre; seçmenlerin adres değişikliklerini e-Devlet üzerinden ya da nüfus müdürlüklerinden yapabilmeleri için belirlenen sürenin 1 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona ermesiyle Muhtarlık Bölgesi Askı Listeleri, 1 Ekim 2023 tarihindeki seçmen kütüğü esas alınarak oluşturulacak. Seçmen kütüğü güncelleştirmesi bu tarihten sonra ilçe seçim kurulu başkanlıkları kararıyla yapılacak. Şubat ayında gerçekleşen depremler sonrasında afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı olup yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyenler, herhangi bir belge aranmaksızın ilgili nüfus müdürlüğüne başvurabilecekler.

Kararda da belirtildiği üzere 2972 sayılı Kanun’un ilgili maddesine göre Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılırken seçimin başlangıç tarihi, seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü ve oy verme tarihi de aynı yılın Mart ayının son Pazar günü olacağından seçim dönemi 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve seçmenler 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecekler.