Anaokulu binası ve Toplum Sağlık merkezi Eski Binası, yıkımdan önce alınabilecek malzemeler ile yıkımdan sonra çıkacak malzemelerin ayrıştırılarak yüklenici tarafından alınması, yıkım sonrası ortaya çıkacak bütün inşaat hafriyatının ilgili belediyece gösterilecek alana taşınarak temizlenmesi işinin yüklenici firma tarafından yapılacağı ihalenin muhammen bedeli 326 bin 400 lira, geçici teminat ise 8 bin 160 lira olarak belirlendi.

Açık teklif usulü, açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek, ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 11/01/2024 günü saat 12:00'a kadar Dilekçe, imza sirküsü, Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişi ise), Bağlı bulunduğu Odaya kayıt Belgesi (Gerçek kişi ise), Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel kişi ise), Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noter Onaylı imza sirküsü (Tüzel kişi ise) ile Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve Geçici teminat makbuzundan oluşan belgeleri Fen İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. İhale uhdesinde kalan yüklenici sözleşme sürecinde yıkım esnasında çevreye verebileceği zararların sonrasında karşılanması için 50.000,00-.TL Ek teminat yatıracaktır.

Editör: Haber Merkezi