Meydan açmak ve meydanların düzenlenmesi işlemlerinin 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile Büyükşehirlere verilmiş olması nedeniyle bu binanın kamulaştırılma işleminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı katkılarıyla Konya Büyükşehir Belediyesince yapıldığı ve mülk sahiplerine kamulaştırma bedellerinin ödenmişti. Tebligatların ardından yıkılacak olan binadaki esnafların işyerlerini boşaltmasının ardından binanın yıkımına yüklenici firma tarafından başlanıldı.