Geçmiş tutanak özetlerinin okunmasıyla başlayacak olan toplantı gündeminde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait 7, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait 4 teklif bulunuyor. İki taşınmazdaki Belediye hisselerinin satışı ile imar planı ve düzenleme sahasına itirazlara dair tekliflerin yanı sıra, Söğütlü ve Tekke Mahallelerinde kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 1 bilirkişi seçilmesine dair teklif de gündemi oluşturan maddeler arasında yer alıyor.

Bu 5 madde dışında; İstasyon Mahallesi’nde bulunan bir taşınmazın, Kapalı Pazar Alanı yapılması amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesine dair teklif gündemin 7. maddesi, Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Kararı’na istinaden, Altunkalem Mahallesi 129 adanın tamamında (Taş Eserler Müzesi’ni de kapsayan ada) yapılaşmaya izin verilmemesine dair teklif ise gündemin 10. maddesi olarak, ilgili komisyon ve Meclisin görüşüne sunulacak.

Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait tekliflerin görüşüleceği maddeler de şöyle sıralanıyor:

*Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulması için teklif,

*Belediye Meclis Başkanı ve Üyelerine huzur hakkı ödenmesine dair teklif,

*Belediye Meclis Toplantısı gününün belirlenmesine dair teklif,

*Türk Dünyası belediyeler Birliği’ne üye olunmasına dair teklif.