Tarifeye göre; noterlerin, yaptıkları işlemlerden aldıkları harçların yüzde 30’u oranında olan Noter Ücreti, bir noterlik işleminde 17,32 TL’den az, taşınmaz satış sözleşmesinden alınan noter ücreti ise 500 TL’den az ve 4 bin TL’den fazla olamayacak.

Vasiyetname ve vakıf senedi düzenleme ücreti 783,82 TL, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından yazı ücreti olarak, aynı zamanda dışarıda yazılıp da onama ya da tebliğ için getirilen kağıtların karşılaştırılmasından sayfa başına 23,76 TL, tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan işlem başına 7,42 TL alınacak.

Defterlerin açılış onaylamasında; 100 sayfaya kadar olanlardan (100 sayfa dahil) 7,42 TL, sonraki her 100 sayfadan 2,78 TL onaylama ücreti ödenecek. Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 7,42 TL bildirim yazı ücreti alacaklar.