Duyuruya göre; 100 bin kg mekanik kullanılmış kuru tip soğuk su sayacının, DN20 anma çaplı mekanik soğuk su sayacı ile değiştirilerek yenilenmesine yönelik ihale, 27 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 14:30'da kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

Muhammen bedelin yaklaşık 6 milyon 967 bin TL olduğu ihaleye ilişkin detaylı bilgiye, Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/02/20230215-3-5.pdf linki üzerinden ulaşılabiliyor.