Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı; işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen TİSK ve hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilmişti. Daha sonra, 1 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile de, belirlenecek olan yeni asgari ücret tutarının yine 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle geçerli olması sağlandı.

Açıklanan asgari ücret, Türk-İş tarafından geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılan Haziran ayı araştırma verileri ile kıyaslandığında; 20 bin 818 TL olan Yoksulluk Sınırının yüzde 26’sına, 6 bin 391 TL olan Açlık Sınırının  yüzde 86’sına ve 8 bin 313 TL olan, bekar bir çalışanın aylık Yaşam Maliyetinin yaklaşık olarak üçte ikisine karşılık geliyor.