YÖK Başkanı Özvar, gerek arama kurtarma çalışmalarında gerekse yardım toplanması ve dağıtılmasında gösterdikleri gayretlerden dolayı, sağlık personeli ve uzman personel gibi gençlere ve akademisyenlere de minnettar olduklarını belirttiği açıklamasında, yükseköğretime ilişkin bir durum değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’deki açıköğretim hariç toplam 4 milyon 187 bin yükseköğretim öğrencisinin toplam 376 bin 770’inin depremden doğrudan etkilenen 11 ilde kayıtlı olduğunu belirten Özvar; ikametleri bu illerde olup başka illerde eğitim alan 299 bin 397 önlisans ve lisans düzeyinde öğrenci bulunduğunu, öğrenciler ve personelden kayıplar olduğu gibi birinci dereceden yakınlarını kaybeden öğrenci ve personel de olduğunu hatırlattı. YÖK Başkanı açıklamasına, özetle şöyle devam etti:

“11 ilde yapılan ön incelemeler neticesinde, çoğu kampüsümüzde yıkılan bina olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte, çok az sayıda ağır hasarlı binamız mevcuttur. Tüm illerde çoğu binamız kullanılabilir durumdadır ve halen afetzedelere hizmet sunmaktadır.

Bir önceki kararımızda; 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olacağına karar verilmişti. Bütün çabamız, eğitim ve öğretim alanında normalleşmenin mümkün olan en kısa zamanda sağlanmasıdır. Bu amaçla bütün paydaşlarımızla, üniversite yönetimleriyle, uzmanlar ve bilim insanlarıyla istişareler gerçekleştirdik. 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla aldığımız bazı kararları sizlerle paylaşacağız. Alınan kararlar, Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneği de değerlendirilecektir.”

YÖK Genel Kurulu Tarafından Alınan Kararlar

*Bahar Dönemi 20 Şubat 2023 Pazartesi günü başlatılacak. Her bir diploma programında, yüzde 30 kısıtlama dikkate alınmaksızın çevrimiçi veya çevrimdışı uzaktan eğitim yöntemleri kullanılacak. Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik, Veterinerlik, Mühendislik vb. programlardaki öğrenciler ile öğretmenlik uygulamasını alacak öğrenciler, bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecekler.

*OHAL kapsamındaki illerde bulunan bir kısım üniversiteler, bilişim desteği sağlamak ve ortak çalışmalar yapmak üzere belirtilen üniversitelerle eşleştirilecek:

İnönü Üniversitesi-Ankara Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi-Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi-Gazi Üniversitesi, Kahramanmaraş İstikbal Üniversitesi-Erciyes Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi-Atatürk Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi-Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi-Necmettin Erbakan Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

*Özel Öğrencilik: Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar; eğitim öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içerisinde talep etmeleri halinde, birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eş değer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilecekler. Bu öğrencilerden ayrıca eğitim öğretim ücreti talep edilmeyecek.

*Kayıt Dondurma: Talep eden öğrencilerin Bahar Döneminde kayıtları dondurulacak ve bu süre, programın azami öğrenim süresinden düşülmeyecek.

*Öğrenim Ücreti: Vakıf yükseköğretim kurumlarının, OHAL kapsamındaki illerde birinci derece yakını vefat eden veya birinci derece yakınlarının ikamet ettikleri konutları yıkılan ya da hasar gören öğrencilerinin, ödenmemiş Bahar Dönemi taksit ödemeleri Güz Dönemine kadar ertelenecek ve eğitim-öğretim ücretleri, burs ve barınma ihtiyaçları konularında ayrıca kolaylık sağlanacak.

*Sınav Hakkı: 6 Şubat 2023 tarihi ve sonrasında 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Dönemine ait final, bütünleme, mazeret, tek ders gibi sınavları ile lisansüstü programlarda yeterlik veya tez sınavı olup katılamayanlar için söz konusu sınavlar, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte yapılacak.