Modern anlamda ise ilk polis teşkilatı, 1800’lü yıllara doğru ortaya çıkan Londra deniz polisi, Glasgow, İskoçya ve Paris Polis Teşkilatları sayılabilir. 1829 yılında kurulan Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, suçla mücadele yanında, önleyici polislik anlayışının ortaya konulduğu ilk polis örgütüdür.

1845 yılı Türk Emniyet Teşkilatı açısından önemli bir tarihtir.

Bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilat, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit tarafından 10 Nisan 1845 itibariyle, polis teşkilatı adıyla hayata geçmiş ve Emniyet Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir.

Yeniçeriliğin kaldırılmasıyla başkentte ve eyaletlerde zabıta hizmetleri eskisiyle kıyaslanmayacak derecede gelişmiş olsa da, bu hizmetler karışık ve ayrı ayrı kurumlara bağlı olarak yürütülmekteydi. Teşkilat ve yürütme alanındaki bu karışıklığın ortadan kaldırılması maksadıyla, 10 Nisan 1845'de İstanbul'da ilk polis teşkilatı kurulmuş ve aynı tarihte yayımlanan Polis Nizamnamesinde görevleri belirtilerek, yabancı elçiliklere de bir yazı ile bildirilmiş ve uygulamaya geçilmiştir.

Günümüz de ise, hava kara deniz araç ve gereçlerinin yüksek imkan ve kabiliyetleriyle donatılan modern silah gücüyle, personel sayısı üç yüz bine ulaşmış ve gelişmiş ülkeler seviyesinde ki teknolojik imkanlarıyla, devletine ve milletine hizmet eden şerefli bir kurum olarak dimdik ayaktadır ve olmaya da devam edecektir.

Enerjisi hiç tükenmeyen, izindeyken bile görevde olan, bulunduğu ve girdiği her toplumda polis olduğunu unutmayan, halkın içinde hak’kın yanında merhamet timsali, emniyetimizin güvencesi, bazılarının ensesinde bazılarının yanında, huzurumuzun teminatı, milletimizin gururu polislerimizi kutluyorum.

İftar sofrasında ezanı beklerken kendini ekip arabasında hırsızın katilin peşinde bulan, millet ibadetini huzurla yapsın diye kendi ibadetini geciktiren, devletin başını korumak için başını uzatıp yirmi dört saat mesai de olan, milletin namusundan can ve mal güvenliğinden sorumlu olduğunu hiçbir zaman aklından çıkartmayan yiğitleri kutluyorum.

Çarşıda pazarda trafikte etrafı süzen, dikkatini çekenleri izlemeye alan, yolda belde darda kalanlara, alkollü olup yerde yatana, velhasıl yardım isteyen herkese din dil ırk gözetmeden koşan, vatan dendiğinde ailesinden bile vazgeçen yürekli polisleri kutluyorum.

İnsanlar konserlerde, maçlarda, bayramlarda eğlenirken ya da ağlarken doğal afetlerde veya terörist faaliyetlerde, daima iç hizmet kanunlarının verdiği yetkiyle görev yapan emniyet teşkilatımızın 178. yılını kutluyorum.

Her daim devletin bekası, milletin huzuru için canlarını vermeye hazır olan inançlı yiğitlerimiz yüreğiniz kavi olsun, ayağınıza taş değmesin, İnşaAllah.

Allah’a emanet olun.