Halk arasında Torba Yasa olarak adlandırılan Kanun çerçevesinde; araç sahipleri bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) öderken emekli aylıklarında yüzde 25 artış sağlandı, kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlandıran düzenleme de 1 yıl daha uzatıldı.

Kanuna göre; Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek. Pandemi döneminde kesilen idari para cezaları iade edilecek. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda yapılan değişiklik çerçevesinde; tabipler, devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilecekler ve uzmanlık eğitimine başlayabilecekler. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitime başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülük süresinin en az yarısının tamamlanmış olması şartı aranacak.