Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çiftçiden alacağı hububatın satış fiyatını resmi sitesinden duyurdu. TMO tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kuruluşumuzca 21 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan açıklama ile yeni sezonda üreticilerimizden aldığımız ürünlerin, alım fiyatının üzerine her türlü maliyet ilave edilmek suretiyle satış fiyatımızın tespit edileceği, sanayicilerimizin ve hububat ticareti ile iştigal eden sektörün bu hususu dikkate alarak ihtiyaçlarını hasat döneminde temin etmelerinin uygun olacağı duyurulmuştur.

2023 yılında hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stoklarımız için 2023/24 satış sezonu başında uygulanacak satış fiyatlarımız;

Makarnalık buğdayda 10.200 TL/Ton,

Ekmeklik buğdayda 9.350 TL/Ton,

Arpada 7.725 TL/Ton olarak belirlenmiştir.”