Oldukça geniş bir alanda kurulu olan ve dünyanın bir çok ülkesinden çok sayıda katılımcısı ile binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuarda bulunan Tarımsal Mekanizasyon ve Teknolojileri, Agro Bilişim (Tarımda Bilgisayar Kullanımı), Traktör ve Tarım Makineleri ve diğer stantlar ziyaret edilerek tarım alanındaki yeniliklere ilişkin bilgi edinilirken tarım teknolojisinde gelinen noktaya dair de önemli gözlemlerde bulunuldu.