Kanserin, dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklardan sonra ikinci sırada gelen önemli bir toplum sağlığı problemi olduğu hatırlatılan açıklamada, aynı zamanda korunulabilir bir hastalık olduğu ve doğru korunma stratejileri ile kanser vakalarının üçte bir oranında önlenebildiği vurgulandı. Kanserde erken teşhisin önemine de değinilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Kanserli vakaların yaklaşık üçte ikisi erkeklerde görülmekte, bölge veya şehirlerimiz arasında kanser görülme sıklığı açısından önemli farklılıklar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ülkemizdeki kanser vakalarının önemli bir kısmı sigara ve obezite ile ilişkilidir. Çevresel etkenler ise kanser oluşumunda yüzde 90-95 oranında etkilidir. Kanser oluşumunda etkisi olan kötü beslenme, hareketsiz yaşam, tütün ve alkol kullanımı ile güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi çevresel etkenlerin kontrol altına alınması, kanser görülme sıklığını azaltacaktır. Dolayısıyla sağlıklı yaşam davranışları ile kanserden korunmak mümkün olabilmekte ve tarama programları sayesinde erken teşhis konularak yaşam süreleri uzatılabilmektedir.

“Erken teşhis hayat kurtarır” prensibiyle Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) bünyesinde; meme, kolorektal ve serviks kanserlerine karşı tarama hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir. Ülkemizde meme kanserinin daha erken yaşlarda görülmesi nedeniyle, meme kanseri tarama yaşı 40’a indirilmiştir. Rahim ağzı kanserlerinin erken teşhisi için 30-65 yaşları arasında devam edilen smear (sürüntü) programına HPV testleri de ilave edilmiştir. Ayrıca bağırsak kanserlerine yönelik ülke genelinde 50-70 yaşlar arasındaki vatandaşlarımızın dışkıda gizli kan testi ve kolonoskopi ile taranmaları planlanmaktadır. 

Ülkemizde kanserle olan mücadele bütün toplumsal unsurların desteği ile devam edecektir. Kanserle mücadele uzun soluklu bir maraton olup yeterli ekonomik güç yanında halkımızın da aktif katılımını gerektiren bir süreçtir. Biz farkındayız, kanseri yeneceğiz!”

Kansere ilişkin yanlış bilinenler ve doğruları

*Kanserin bir sağlık sorunu olduğu düşünülürken aslında kanser sadece bir sağlık sorunu değil, sosyal ve ekonomik yönleri de olan ve insan haklarını etkileyebilen bir sorundur.

*Gelişmiş ülkelerde, yaşlı ve refah düzeyi yüksek insanlarda görülen bir hastalık olarak algılanan kanser aslında küresel bir sorundur ve her yaşta görülebilir. Özellikle gelişmekte olan ülkeleri etkilemektedir.

*Kanser, ölüm demek değildir. Günümüzde yeni tedavi yöntemleri ile pek çok kanser türünde uzun yaşam sürelerine ulaşılmıştır. Ülkemizde tüm kanser tedavileri ücretsiz yapılmakta ve modern tıptaki standart bütün tedavilere ulaşılabilmektedir.

*Kanser benim kaderim, ondan kaçamam düşüncesi de doğru olmayıp kanser, önlenebilir bir hastalıktır. Doğru stratejiler ile her üç kanserden birinin önüne geçilebilmektedir.