Altyapı, 180 MT PE boru ile kapalı sistem sulama tamamlama tesisi yapımı ile bent ve havuz onarımını içeren ve yer tesliminden itibaren 150 takvim gününde tamamlanması istenen yapım işi ihalesi için teklifler, 22 Mayıs 2023 saat 10:30’a kadar sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye, yine EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.