Esnaf ve vatandaşların ellerinde bulunan mekanik teraziler ve pazarcılık yapan esnafların ellerinde bulunan elektronik ve mekanik terazilerden, üzerinde 2021 ve öncesi yıllara ait muayene damgası taşıyan ölçü ve tartı aletlerinin 2023 yılında muayene ve damgalarının yapılması için 28 Şubat’a kadar Akşehir Belediyesi Ölçüler ve Ayar Memurluğuna beyanname verilerek karşılığında muayene gününü bildirir müracaat kağıdının alınması gerekiyor.   

Beyannamelerini süresi içerisinde vermeyen, damga müddetini geçiren, ayarı bozuk ölçü ve ölçü aleti kullananlar hakkında, ilgili Kanun uyarınca çeşitli para cezaları öngörülüyor.