Toplantı gündemini oluşturan maddelerden Yarenler Akyer Mevkiinde köy yolu düzenlenmesine ve Bozlağan Mahallesi 1645 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına dair teklifler, komisyonda ve mecliste oybirliğiyle kabul edildi. Mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait olan farklı kişilerle hisseli taşınmazlardaki Belediye hisselerinin satışına dair teklif de mecliste oylanarak yine oybirliğiyle kabul edildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait diğer bir teklife konu olan Kuruçay Mahallesi’nde bulunan bir taşınmaza ilişkin imar planına itiraz ise gerek komisyonda gerekse mecliste oybirliğiyle reddedildi.

Nasreddin Hoca Şenliği ve Anma Günleri düzenlenmesine dair teklif çerçevesinde, söz konusu günlerde yapılacak organizasyon ve etkinliklerin görüşülmesi ise toplantı günü yaşanan deprem felaketi ve Başkan Akkaya’nın depreme ilişkin bir toplantıya katılacak olması nedeniyle Mart ayı toplantısına bırakıldı.