Yayımlanan Kararla afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi uygulamalarında çalıştırılacak olan sözleşmeli personel sayısı; 542’si mühendis, 110’u mimar, 102’si şehir ve bölge plancısı, 76’sı avukat ve 65’i uzman olmak üzere toplam 895 olarak belirlendi.