Konuya ilişkin olarak Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; yayımlanan Yönetmelikle iş sayısının işin büyüklüğüne göre düzenlendiği ve şantiye şefleri için deneyim şartının getirildiği belirtildi. Ayrıca yapılan düzenleme ile yaklaşık 10 bin mimar ve mühendisin istihdamına katkı sağlanacağı vurgulandı.

Yönetmelik çerçevesinde yapılan düzenlemelerle; daha önce bir şantiye şefinin 30 bin m2’ye kadar işi üstlenip, aynı anda 5 iş yapması gerekirken; iş sayısı, işin büyüklüğüne göre düzenlendi. Bu düzenleme ile alınan işin büyüklüğüne göre iş sayısı azaltılıp, inşaatların daha etkin bir şekilde sevki, idaresi ve denetlenmesi amaçlanıyor.

Yönetmelikte, mesleki tecrübeyle birlikte yapı sistemlerinin karmaşıklığı ve bina büyüklükleri dikkate alınarak, şantiye şefliği hizmet kotası üç grupta toplandı. Buna göre; yapı inşaat alanı bin 500 m2’yi geçmeyen en fazla 4 iş, 4 bin 500 m2’yi geçmeyen 3 iş ve 7 bin 500 m2’yi geçmeyen 2 iş aynı anda üstlenilebilecek. Ayrıca 7 bin 500 m2’yi geçen işlerde ve kamu yatırımlarında tek iş alınabilecek.

Şantiye şefleri için deneyim şartı getirildi

Değişiklikler kapsamında; ilk kez şantiye şefliği yapacak olanlar, inşaat alanı bin 500 m2’ye kadar olan yapılarda görev alabilecek ve bu şekilde bir işi bitiren şantiye şefi bir üst gruptan iş alabilecek. Farklı yapı türleri ve imalat tiplerine bağlı olarak şantiye şefliğini üstlenebilecek meslek disiplinlerine ilişkin olarak ayrıntılı hükümler ve yapı denetim elemanlarının çalışma kısıtlamalarına dair düzenlemelere paralel olarak, 75 yaşını dolduran veya şantiyede fiilen devamlı görev yapmaya engel bir durumu olanların, şantiye şefliği yapmaları uygun görülmeyecek.

Yapılan düzenleme ile bir şefin bakacağı alan küçüleceği için yeni şantiye şeflerine ihtiyaç doğmasıyla yaklaşık 10 bin mimar ve mühendisin istihdamına katkı sağlanması bekleniyor.