Sağlık açısından baktığımızda oruç tutmak; kanser riskini azaltır,  kök hücre üretimini artırır, sağlıklı bir metabolizma sağlar, büyüme hormonu salgısını artırır, bağırsak mikrobiyotasını düzenler, metabolizmayı hızlandırarak obeziteyi önler, yaşlanmayı geciktirir, sağlıklı bir ömür yaşatır, hücreler arası sıvıda atık madde birikimini önler, beyin fonksiyonlarını artırır ve nörodejeneratif bozuklukları önler, insülin direncini azaltarak şeker seviyesinin kontrol edilmesini sağlar, kolesterol ve trigliserit düzeylerini etkileyerek kalp sağlığına katkıda bulunur.

Manevi açıdan ise oruç, nefsi açlıkla terbiye eden ve sağlığın şükrünü eda etmeye vesile olan bir ibadettir. İnsanı bencillikten ve duygularının esri olmaktan alıkoyar.

Orucun sosyal yaşamdaki önemi çok büyüktür. İslam, insanların topluluk içinde insana yakışır şekilde, birbirlerinin hakkına hukukuna riayet ederek yaşamalarını emretmiştir. Zenginlere, sadaka ve zekat adı altında yardım yaparak toplum içindeki yoksulluğun azaltılmasını emretmiştir. Böylece hayatı boyunca aç ve açıkta kalmamış olan zengin, yılda bir ay oruç tutarak darda ve zorda olan insanların halinden daha iyi anlamış olur.

Oruç ibadetini yerine getiren kişide yardımlaşma ve merhamet duyguları yeşerip filizlenir. Buna mukabil fakir olanlarda da zengine karşı bir yumuşama başlar, kin ve nefret duyguları törpülenir hatta tamamen yok olur. Yardımlaşmaların artmasıyla bireylerin yaşam seviyeleri uçurum olmaktan kurtulur. Bu vesileyle her geçen gün toplumun huzuru da artar.

Emredilen şekilde oruç tutan kişi, açlığın verdiği hazla yaptığı ibadetlerin şuuruna erer. Ramazan aylarında insanların daha sakin ve mülayim olmaları neticesinde, her türlü asayiş ve gayrimeşru olaylar en aza iner.

Orucun maneviyatından tam olarak faydalanmanız için, midenizi yemekten menettiğiniz gibi dilinizi, elinizi, aklınızı, kalbinizi de tüm kötülüklerden menetmelisiniz. Gökten yağdıran da yerden bitiren de Allah’tır. Aç olan kişi acizliğinin farkına varır, benlik duygularından sıyrılır, Rabbine iltica eder, kibirden uzaklaşır ve ondan yardım dilenmekten hiç gocunmaz.

Oruç, diğer semavi dinlerde de farz olan ibadetler arasındaydı. Allah oruç, namaz, Hac, zekat gibi ibadetlerle yarattığı kullarını sınamaktadır. Emirlerini sabırla yapanları mükafatlandıracağını, yapmayanları cezalandıracağını Kur’an-ı Kerim’de açıkça ifade eder.