İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama ve yerleştirme iş ve işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak. Bu kura, uzman eczacı ve eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup, diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacak.

Başvurular, 12-18 Eylül 2023 tarihleri arasında PBS üzerinden alınacak. Kura çekimi ise Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının ilanı ve itiraz süreçlerinin ardından 10 Ekim 2023 Salı günü gerçekleştirilecek. İlana ilişkin detaylı bilgiye 11 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazetenin Çeşitli İlanlar bölümünden ulaşılabiliyor.