Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra sona ermiş ve yenilenmemiş tüm süreli raporların 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olarak kabul edileceği duyurulmuştu. Süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporlarının geçerlilik süresi, sağlık hizmet sunucularında yaşanması muhtemel yoğunluğun azaltılması amacıyla 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı.  

Raporlu ilaçlar, SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında SGK ile sözleşmeli olan eczanelerden temin edilebilecek. Bu süreçte her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuruları karşılanacak. Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemleri ise olağan şekilde sürdürülecek.