Allah'ın emrini yerine getirme ve O'nun rızasını kazanma inancıyla tutulan oruçlar insanı daha sabırlı, daha güçlü, özgüven sahibi bir iradeye sahip hale getiriyor. Hayatımızın her aşamasında bunlara ne kadar da çok muhtacız.  Başarıya giden yolda, kötülüklerle mücadelede sabır ve irade bizim en güçlü sermayemizdir. Yanlışlarımızın arkasında sabırsızlık ve irade zayıflığı ilk sırada gelir.  Peygamberimiz "Oruç sabrın yarısıdır" buyururken güçlü ve başarılı olmanın yolunun sabırdan geçtiğini anlatmaktadır.

 Allah Teâlâ’nın güzel isimleri arasında RAB ve HAKÎM sıfatları da vardır. Rab, yaratan yaşatan, idare eden, terbiye edendir. Kullarının Dünya ve ahiret Saadetini isteyen Rabbü'l âlemin kullarını çeşitli şekillerde terbiye edendir. ibadetlerin özünde de eğitim vardır. İstisnasız bütün insanlar ibadet eğitimine muhtaçtır. (Bakara 21. ayete bakılabilir). Bu eğitimde oruç ayrı bir öneme sahiptir.

Hakîm sıfatının tecellisi olarak da Allah (cc) hiçbir şeyi boş yere yaratmadığı gibi, boş yere emirde vermez, mutlaka birçok hikmet ve gayeler vardır.

Rab sıfatının bir tecellisi olarak oruç, namaz, zekat, hacc, kurban ilk sıralarda yer alır. Bunlar İman, ahlak, merhamet, sabır, kardeşlik, bir olma beraber yaşama gibi temel ihtiyaçların eğitimidir. Oruçta arınma, iradeyi güçlendirme, özgüven, ahlak, nefse hakim, takva vb birçok eğitimi içerisine alır. Bu bakımdan her insanın oruç gibi bir eğitim ve terbiyeye ihtiyacı vardır. Orucun farzıyyetini bildiren Bakara 183. ayeti de " Ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de farz kılınmıştır. Tâ ki (korunup, sorumluluklarınızı yerine getirerek) TAKVÂ ya eresiniz" diyerek orucun Hikmet ve gayesi Allah tarafından bizzat bildirilmiştir.

Oruç, içerisinde birçok ders ve eğitimin verildiği muhteşem bir okuldur.

Orucun Takva boyutu üzerinde inşallah bir sonraki yazıda duralım.

Selamlarımla...