Konuya ilişkin olarak kurumun resmi internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılan duyuruya göre; darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olan, sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlayan fitre ibadeti için miktar 70 TL olarak belirlendi. Mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak belirlenen bu meblağ aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olup her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilecek.

Ayrıca Kurul; fitre verecek olanların, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle fitrelerini Ramazan ayından önce de verebileceklerini belirtti.