Psikolojik sağlamlık, son zamanlarda önem arz eden bir kavramdır. Çok zor koşullara karşın kişinin bu olumsuz koşulların üstesinden başarıyla gelebilme ve uyum sağlayabilme yeteneği anlamına gelmektedir.

Psikolojik sağlamlığı; hastalıktan, depresyondan, değişimlerden ya da kötü durumlardan çabucak iyileşme yeteneği; kendini toparlayabilme; incindikten, eski haline kolayca dönebilme olarak tanımlayabiliriz.

Olumsuz bir olayla karşılaşıldığında o olaylarla mücadele edebilme gibi birtakım özellikleri vardır ve ruh sağlığının sağlıklı gelişmesine oldukça faydası bulunmaktadır.

Psikolojik sağlamlık ile ilişkili olan diğer faktörler ise; Bireysel faktörler; zeka, kolay mizaç, iç kontrol, yüksek benlik saygısı, öz yetkinlik ve bunlarla bağlantılı olarak öz-farkındalık, özerklik, etkili problem çözme becerilerine sahip olmak, iyimserlik, umut ve sosyal yeterlilik olarak belirlenmiştir.

Çevresel Faktörler; sosyal bir çevrenin içinde yer almak, akran-arkadaş desteği Aile dışındaki güvenilir bir yetişkin ile olumlu ve sıcak bir ortam ihtiyacı Aile ile İlgili Koruyucu Faktörler; Akrabalar ile destekleyici ve sıcak aile bağlarına sahip olma, Anne baba dahil olmak üzere aile içi yakın ilişkiler kurmak.

Karşılaşılan problem ve sıkıntılara karşı her birey farklı tepkiler verir. Bazı kişiler yaşadıkları problemleri çok iyi bir şekilde atlatabilirken bazıları ise aynı koşulları atlatamayarak ruhsal sağlık sorunları ile karşılaşabilirler. Dayanıklılık, bireyin tüm şartlara rağmen dirayetli durabilmesi ve savaşma gücü göstermesidir.

Psikolojik dayanıklılık, kişinin zorluklar içerisindeyken ve stres altındayken bile, çevresine ve yaşamına olumlu bir biçimde uyum ve çaba göstermesini destekleyen kişilik özellikleri olarak tanımlanmıştır.

Psikolojik dayanıklılığın oluşmasında temel rol oynayan özellikler şunlardır: Yaşam ile tecrübelerin birbirleri ile dengeli ve uyumlu şekilde ilerlemesini, yani dengeyi ifade eden

‘Ölçülülük’; 

Yaşamı yeniden kurma ve devam ettirme isteğini ifade eden ‘Kararlılık’; 

Kişinin kendine ve kendi becerilerine olan inancını ifade eden ‘Kendine Güven’; 

Yaşamın bir amacı olduğuna inanmayı ifade eden ‘Anlamlandırma Becerisi’;

Yaşam yolunun, herkes için kendine has bir şekilde ilerlediğini kabul etme anlayışı olan ‘Tolerans ve Kabul’. 

Psikolojik sağlamlığımızı güçlendirecek bazı yöntemler haftaya kaldığı yerden devam edecek..

Bizi okumaya devam edin.

Editör: Haber Merkezi