Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer verilen bilgiye göre; yaşlılara yönelik hizmetlerin yaygınlaştırılması kapsamında, 2016 yılında uygulanmaya başlanan ve genel bütçeden aktarılan kaynakla sürdürülen YADES ile yerel dinamikleri harekete geçirerek yaşlılık alanında farkındalık oluşturmak, yaşlıların ev ortamlarında desteklenmeleri ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Genel bütçeden aktarılan kaynakla, yaşlılık alanında gerçekleştirilen en büyük bütçeli ilk destek programı olan YADES ile yaşlıların ailelerinden ve alıştıkları ortamdan ayrılmadan yaş almaları, toplumsal hayatın her alanına etkin katılımları desteklenerek, aktif ve sağlıklı yaşlanmaları teşvik ediliyor.

YADES 2023 programı kapsamında 6 milyon 205 bin liralık ödenek, Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında belediyelerinin hazırlayacakları ve valiliklerce teklif edilecek projeler için kullandırılacak. Belediyeler tarafından hazırlanacak olan projelerin süreleri bir yıl olacak. Onaylanan projeler, belediyeler tarafından uygulanırken denetimler ise valilikler aracılığıyla yürütülecek. Programa başvuracak belediyelerin, hazırlayacakları proje tekliflerini 26 Şubat 2023 saat 17:00’ye kadar valiliklere teslim etmeleri gerekiyor.